Dobrodošli v svetu metalne industrije.

Zagotovite si kvaliteten material za Vašo proizvodnjo. Dovolite nam, da postanemo Vaš partner.
Že 30 let z vami

Izdelki.

V skladišču imamo več kot 5,000 ton različnega materiala za gradnjo jeklenih konstrukcij, bencinskih črpalk, mostov, hal, pogonov v proizvodnji, gradnjo dalekovodnih in antenskih stebrov, gradnjo in remont termoelektrarn, hidroelektrarn, vse vrste cevi za gradnjo vodovodov, naftovodov, plinovodov ter cevi za vrtine.

Za Vas lahko skombiniramo različne produkte za prevoz v enem tovornjaku.
Profili

Kvaliteta od S235JR pa do S355J2.


Pločevine

Kvaliteta od S235JR pa do S355J2+N, 50Mn7, P265GH-P355GH, C45, 16MnCr5.

Cevi

Brezšivne,
šivne,
pohištvene,
izolirane cevi.

Ostalo

Rudarski podporni loki, betonsko železo, žica, železniške tirnice, tirnice za mostna dvigala.

Naš prodajni program obsega:

Profile

HEA, HEB,
IPE, UNP,
INP, HEM in L

Pločevine in ploščato železo

Toplo valjana pločevina 2 mm - 15 mm,
Toplo valjano ploščato železo 8 mm - 150 mm
Hladno valjana pločevina 0,5 mm - 2 mm
Rebrasta pločevina
Pocinkana pločevina

Rudarske podporne loke

P28, K21, K24, TH16,5, TH21, TH29, TH34, TH36 - ravni ter ukrivljeni,
Objemke

Tehnične podrobnosti.

Cevi

UNP

INP

IPE

HEA

HEB

Enakokraki L profili

Raznokraki L profili

Pločevina
Nazaj

Incoterms 2010.

Incoterms 2010 obsega enajst trgovinskih klavzul, ki vsebujejo določbe o razmejitvi obveznosti pogodbenih strank po prodajni pogodbi. Največkrat se uporabljajo v mednarodni trgovini. S pravilno uporabo klavzul se lahko podjetja izognejo nesporazumom in stroškom, ki velikokrat nastanejo zaradi premalo opredeljenih pravic in dolžnosti pogodbenih strank.

Prva oblika klavzul je že iz leta 1936, trenutno pa se uporabljajo klavzule iz leta 2011. 1. januarja tega leta je prišlo do sprememb v skupini D, kjer se je pet klavzul zamenjalo s tremi, in sicer DAT( Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) in DDP (Delivered Duty Paid). Nove odredbe se nanašajo na vse vrste transporta.

Skupina E - odhod blaga

EXW - Ex Works (franko tovarna)

Klavzula EXW se uporablja zgolj takrat, ko želi kupec prevzeti vse nevarnosti in stroške celotnega prevoza blaga od prostorov prodajalca. Prav tako prevzame vse stroške carinjenja blaga in ostalih carinskih formalnosti. Ta odredba predstavlja največjo odgovornost za kupca in minimalno odgovornost za prodajalca. EXW pomeni, da prodajalec svoje blago nudi iz svojih prostorov (železarna, tovarna, skladišče).

Skupina F - prevoz neplačan

FCA - Free Carrier (franko prevoznik)

Prodajalec dobavi blago prevozniku ali drugi osebi, ki jo določi kupec v prodajalčevih prostorih ali drugem navedenem kraju. Prodajalec ima obveznost blago ocariniti, kadar je to potrebno. Nima pa obveznosti uvoznega carinjenja blaga, plačila kakršnih koli uvoznih carin ali opravljanja kakršnih koli uvoznih carinskih formalnosti. Prodajalec ima tudi obveznost blago naložiti na prevozno sredstvo, ki ga priskrbi kupec.

FAS - Free Alongside Ship (franko ob ladji)

Prodajalec izpolni obveznosti dobave, ko je blago postavljeno ob ladjo, ki jo je določil kupec v navedenem odpravnem pristanišču. Nevarnost izgube ali poškodovanja blaga preide, ko je blago ob ladji. Vse stroške od tega trenutka naprej nosi kupec. Prodajalec mora blago bodisi dobaviti ob ladjo, bodisi priskrbeti tako dobavljeno blago za odpravo. FAS in FOB se uporabljata samo za morske in notranje plovne poti, ne pa tudi za pomorski transport v kontejnerih.

FOB - Free On Board (franko na ladijski krov)

Prodajalec dobavi blago na krov ladje, ki jo določi kupec v navedenem odpravnem pristanišču ali priskrbi tako dobavljeno blago.

Skupina C - prevoz plačan

CFR - Cost and Freight (stroški in prevoznina)

Prodajalec dobavi blago na krov ladje ali priskrbi tako dobavljeno blago. Nevarnost izgube ali poškodovanja blaga preide, ko je blago na ladijskem krovu. Prodajalec mora skleniti prevozno pogodbo ter plačati stroške in prevoznino, potrebne za prevoz blaga do navedenega namembnega pristanišča. Pri uporabi klavzule CFR prav tako kot pri CIP, CPT in CIF prodajalec izpolni svojo obveznost dobave, ko izroči prevozniku na način, določen v izbrani klavzuli, in ne, ko blago prispe v namembni kraj.

CIF - Cost, Insurance and Freight (stroški, zavarovanje in prevoznina)

Popolnoma enako kot klavzula CFR, le da stroške zavarovanja blaga med prevozom krije prodajalec. Velja samo za pomorski prevoz.

CPT - Carrige Paid To (prevoz plačan do)

To je različica klavzule CFR, le da velja za vse vrste prevoza razen pomorskega. Prodajalec plača vse stroške prevoza, zavarovanje pa kupec.

CIP - Carrige and Insurance Paid (prevoz in zavarovanje plačana do)

Enako kot klavzula CPT, ki pa vključuje stroške zavarovanja; te plača prodajalec.

Skupina D - prihod

DAT - Delivered At Terminal (dobavljeno na terminal)

Prodajalec izpolni obveznosti dobave, ko je blago kupcu dano na razpolago razloženo s prevoznega sredstva, s katerim je bilo pripeljano, na navedenem terminalu v navedenem namembnem pristanišču ali kraju. Izraz "terminal" pri tem v skladu s smernicami pomeni kakršno koli mesto, pokrito ali nepokrito, na primer pomol, skladišče, pristaniški kontejnerski terminal ali cestni, železniški ali letališki tovorni terminal. Prodajalec nosi vso nevarnost v zvezi s prevozom in razkladanjem blaga v terminalu v navedenem namembnem pristanišču ali kraju.

DAP - Delivered AT Place (dobavljeno v kraju)

Prodajalec izpolni obveznosti dobave, ko je blago kupcu dano na razpolago pripravljeno na razkladanje na prevoznem sredstvu, s katerim je bilo pripeljano, v navedenem namembnem kraju. Prodajalec nosi vso nevarnost v zvezi s prevozom blaga do navedenega kraja.

DDP - Delivered Duty Paid (dobavljeno ocarinjeno)

Prodajalec izpolni obveznosti dobave, ko je blago dano kupcu na razpolago uvozno ocarinjeno, pripravljeno za razkladanje na prevoznem sredstvu, s katerim je bilo pripeljano, v navedenem namembnem kraju. Prodajalec nosi vse stroške in nevarnosti v zvezi s prevozom blaga do namembnega kraja. Prav tako mora prodajalec blago ne samo izvozno, temveč tudi uvozno ocariniti, plačati tako izvozne kot uvozne carine in opraviti vse carinske formalnosti.

Povzeto po: Miha Bratina in dr. Dušan Jovanović: Mednarodne trgovske klavzule, International Commercial Terms, INCOTERMS 2010, Verlag Dashöfer založba, Ljubljana.Okolje.

Certifikati

O nas.

Podjetje Invec - Remacon d.o.o., ki ga je leta 1992 v Ljubljani ustanovil tedanji direktor Ljubo Vujasinović, je danes eden vodilnih distributerjev jekla v regiji. Pisarniški prostori in skladišče se nahajajo v industrijski zoni Zapolje v Logatcu. Nova poslovna stavba je bila odprta avgusta leta 2009. Prizadevamo si, da bi bila to ena modernejših, varnejših in učinkovitejših skladišč za distribucijo jekla v regiji. Pri izbiri lokacije nam je pomagala tudi bližina avtoceste A1 Ljubljana - Koper ter železniška postaja Logatec.

Ključ našega uspeha leži v hitrem, zanesljivem in konkurenčnem pristopu. Material dobavljamo po lokacijah v Sloveniji in tujini, predvsem v Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Črni Gori, in Makedoniji. Naši komercialisti imajo več let izkušenj v industriji jekla in to nam omogoča, da konkurenčno in hitro ustrežemo vašim željam.

Usmeritev podjetja

Poslanstvo
Omogočiti ugoden in kakovosten servis kupcem na področju črne metalurgije.

Vizija
Trajnostno pokrivanje potreb podjetja skozi vzdrževanje in povečevanje prodaje, ki je odgovorno do okolja in družbe.

Vodila in cilji
Zagotoviti pošten pristop do sodelavcev in poslovnih partnerjev. Pri slednjih se držimo načela posredovanja jasnih in ustreznih informacij. Naš cilj je zagotoviti poslovnim partnerjem hiter, zanesljiv in konkurenčni pristop. S tem želimo pomagati našim kupcem, da hitreje dosežejo svoje zastavljene cilje in ustvariti verigo uspešnosti. Najpomembnejša skrb podjetja je zdravje in varnost naših sodelavcev ter teženje k najvišjim etičnim standardom. Stremimo k nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti in k doslednemu izpolnjevanju zahtev kupcev.

Priloge

Zaposleni.

Danijela
Grubišić
Direktorica
Borko
Grubišić
Vodja prodaje
Aco
Vasiljević
Skladišče
Hazbija Ramdedović
Skladišče
Petra
Mihelič
Računovodstvo
Gordana
Triler
Odprema
Sifet
Baltić
Skladišče

Telefoni in naslovi